Thông tin triển lãm

Hội chợ bang 118 lần thứ 118

DateTime: Visit: 272

Hội chợ Quảng Châu lần thứ 118
Chúng tôi Wenzou Changs Máy móc sẽ tham gia vào phiên họp mùa thu năm 2015 của Hội chợ Canton 118, chân thành mời khách hàng trong và ngoài nước đến thăm gian hàng của chúng tôi.
Thời gian: 15 tháng 10 - 19,
Gian hàng: 2.1H01-02
Địa chỉ: Chinas Guangzhou City Road 380 Yuejiang
Liên hệ: Miss Zhang SPRING CHANGS
Điện thoại: 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot