Đội dịch vụ

Tổng giám đốc: Spring Chang
Cell: +86-13906646246
changs@changsinter.com
springchang2009@hotmail.com
Quản lý bán hàng :Andrew
Cell :+86-15167705128
changs@changsinter.com
chinaxjy@changsinter.com
Tên: A Rui
Cell :+971-50-8868859
brother218@gmail.com
Tên:German (Mexico)
Cell :+52 15513107938
german.marina.3@gmail.com
Tên: Clarence He
Cell: (65) 96180146
sales@rayizhan.com