Thông tin triển lãm

Triển lãm công nghệ công nghiệp công nghiệp dệt may quốc tế tại Việt Nam 2016

DateTime: Visit: 224

Triển lãm công nghệ công nghiệp dệt may quốc tế tại Việt Nam

chào đón khách hàng mới và cũ đến thăm gian hàng của chúng tôi.

Địa chỉ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian: 12.7-10,2016
gian hàng: T1005
liên hệ: Spring zhang 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot