Thông tin triển lãm

Hội chợ Quảng Châu lần thứ 119

DateTime: Visit: 272

Ôn Châu Changs Máy móc của chúng tôi sẽ tham gia vào mùa xuân năm 2016, Hội chợ Canton lần thứ 119, chân thành mời khách hàng trong và ngoài nước đến thăm gian hàng của chúng tôi.
Thời gian: Vào ngày 15 - 19 tháng 4
Gian hàng: 2.1H01
Địa chỉ: Quảng Châu, Trung Quốc Yuejiang Road 380
Liên hệ: Miss Zhang SPRING CHANGS
Điện thoại: 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot