Thông tin triển lãm

Hội chợ Quảng Châu lần thứ 121

DateTime: Visit: 259

Ôn Châu Changs Máy móc của chúng tôi sẽ tham gia vào hội chợ bang mùa xuân năm 2017, Hội chợ Quảng Châu lần thứ 121, chân thành mời khách hàng trong và ngoài nước đến thăm gian hàng của chúng tôi.
Thời gian: Vào ngày 15 tháng 4 - 19,2017
Gian hàng: 2.1H01-02
Địa chỉ: Quảng Châu, Trung Quốc Yuejiang Road 380
Liên hệ: Miss Zhang SPRING CHANGS
Điện thoại: 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot