Thông tin triển lãm

2018 Hội chợ triển lãm ngành công nghiệp in ấn quốc tế Trung Quốc (Guangdong Humen)

DateTime: Visit: 698

2018 Hội chợ triển lãm ngành may quốc tế Trung Quốc

Thời gian: ngày 21-29 tháng 10 năm 2018
Gian hàng số: A144 , A145
Địa chỉ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Quảng Đông Humen
Liên hệ : Spring Zhang 1390664246

 

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot