Thông tin triển lãm

2018 Triển lãm máy dệt may quốc tế Dhaka lần thứ 15

DateTime: Visit: 250

Triển lãm Dệt may & Triển lãm Quốc tế Dhaka lần thứ 15

THÊM: Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bangabandhu Banglesh DTG fair Dahaka

THỜI GIAN: 2.8-2.11 2018

BOOTH: 955

LIÊN HỆ: Spring Chang + 86-13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot