Thông tin triển lãm

2015 Quảng Châu màn hình in ấn và công nghiệp kỹ thuật số công nghệ in ấn và thiết bị triển lãm

DateTime: Visit: 322

2015 Guangzhou Screen Printing and industrial digital printing technology and equipment exhibition
International Textile Printing Technology Equipment Exhibition / international digital printing technology and equipment exhibition
Time: November 17 - - 19
Booth: 3107
Address: China, Guangzhou Pazhou Poly World Trade Expo
Contact: Spring Zhang 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot