Thông tin triển lãm

2017 ASGA / CSGIA 2017 / Dệt kỹ thuật số in Trung Quốc 2017

DateTime: Visit: 273

2017 ASGA / Texitle Digital Printing Trung Quốc năm 2017,

chân thành mời khách hàng trong và ngoài nước đến thăm gian hàng của chúng tôi.
Thời gian: Vào ngày 9-11 tháng 8
Gian hàng: Hall2, số 2137
Địa chỉ: Trung tâm triển lãm quốc tế mới Thượng Hải N1-N2 Hall
Liên hệ: Miss Zhang SPRING CHANGS
Điện thoại: 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot