Thông tin triển lãm

2015 The 20th Trung Quốc (Ôn Châu) Int, l da, giày Vật liệu giày Máy móc Công bằng

DateTime: Visit: 278

20 Trung Quốc (Ôn Châu) Int, l da, giày Vật liệu giày Máy móc Công bằng

Triển lãm thiết bị may quốc tế SEW2015 (Wenzhou) · Quần áo

thời gian: 27-29August
Gian hàng số 7A137-139
Địa chỉ: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Chinas Ôn Châu
Liên hệ : Spring Zhang 1390664246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot