Thông tin triển lãm

Triển lãm sản phẩm điện cơ Mông Cổ 2015

DateTime: Visit: 270

Triển lãm sản phẩm cơ điện 2015 Mông Cổ
Thời gian: 2015 9 4 - - 6
Địa chỉ: Trung tâm Triển lãm Ulaanbaatar Michel
Liên hệ: Spring Zhang 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot