Thông tin triển lãm

Hội chợ bang lần thứ 122 năm 2017

DateTime: Visit: 230

Chúng tôi Ôn Châu Changs Máy móc sẽ tham gia vào mùa xuân năm 2017, Hội chợ Canton lần thứ 122, chân thành mời khách hàng trong và ngoài nước đến thăm gian hàng của chúng tôi.
Thời gian: Vào ngày 15 - 19 tháng 10
Gian hàng: 2.1H01
Địa chỉ: Quảng Châu, Trung Quốc Yuejiang Road 380
Liên hệ: Miss Zhang SPRING CHANGS
Điện thoại: 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot