Thông tin triển lãm

2018 Triển lãm in kỹ thuật số quốc tế về dệt may & quần áo Indonesia

DateTime: Visit: 284

2018 Triển lãm in kỹ thuật số quốc tế về dệt may & quần áo Indonesia

Thời gian: April.4-7,2018

thêm: Jakarta triển lãm quốc tế

liên hệ: Spring Chang + 86-13906646246

 

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot