Thông tin triển lãm

2018 The 23th Trung Quốc (Ôn Châu) Int, l da, giày Vật liệu giày Máy móc Công bằng

DateTime: Visit: 795

2018 The 23th Trung Quốc (Ôn Châu) Int, l da, giày Vật liệu giày Máy móc Công bằng
thời gian: 24-26 tháng 8
Gian hàng số 3A41-42
Địa chỉ: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Chinas Ôn Châu
Liên hệ : Spring Zhang 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot