Thông tin triển lãm

2018 32 CSGIA / Dệt kỹ thuật số in Trung Quốc 2018

DateTime: Visit: 925

2018 32 CSGIA / Dệt kỹ thuật số in Trung Quốc 2018

Thời gian: 21-23, NOV, 2018
Gian hàng số: 1309, Hội trường 1
Địa chỉ: Pazhou poly từ trung tâm thương mại trong quảng châu , cina
Liên hệ : Spring Zhang 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot