Thông tin triển lãm

2018 năm 124 hội chợ bang

DateTime: Visit: 890

2018 năm 124 hội chợ bang

Chúng tôi Ôn Châu Changs Máy móc sẽ tham gia vào mùa xuân năm 2016, Hội chợ Quảng Châu lần thứ 119, chân thành mời khách hàng trong và ngoài nước đến thăm gian hàng của chúng tôi.
Thời gian: Vào ngày 15 - 19 tháng 10 năm 2018
Gian hàng: 2.1H01
Địa chỉ: Quảng Châu, Trung Quốc Yuejiang Road 380
Liên hệ: Miss Zhang SPRING CHANGS
Điện thoại: 13906646246

Tin tức liên quan
Sản phẩm Hot